Projektai

„JAUNIMO INICIATYVŲ SKATINIMAS KAMAJŲ BENDRUOMENĖJE“
Nr. LEADER-13-ROKIŠKIS-04-002

„Poilsio zonos sutvarkymas, pritaikant gyventojų poreikiams“

Projektas finansuojamas: Nacionalinė mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos.

„PATALPŲ PRITAIKYMAS KAMAJŲ MIESTELIO GYVENTOJŲ POREIKIAMS“
NR. LEADER-13-ROKIŠKIS-03-018
„BENDRAVIME MŪSŲ STIPRYBĖ“ NR. LEADER-11-ROKIŠKIS-04-004